Visie van ECHOES

Empowerment
Empowerment is een sociaal en psychologisch proces waarbij mensen geholpen worden controle over hun leven te krijgen. Empowerment richt zich op het versterken van het vermogen van mensen hun situatie te begrijpen en beïnvloeden. Met dit versterkte vermogen zijn mensen vervolgens beter in staat hun welzijn, hun sociale, culturele en politieke context te begrijpen en beïnvloeden.

Patiënt empowerment
Patiënt empowerment werd populair vanaf de jaren 1970. Het maakte deel uit van de toenmalige maatschappelijke trends. De overheden streefden er bijvoorbeeld naar de kosten in de gezondheidszorg te reduceren. Patiëntenorganisaties legden de nadruk op emancipatie van de cliënt door empowerment. De World Health Organization (WHO) beschreef patiënt empowerment als een "conditio sine qua non voor de gezondheid".
Gedurende de laatste decennia, heeft de focus op empowerment geresulteerd in talrijke initiatieven om de patiënt empowerment te bevorderen. Hierbij worden veelal  twee aspecten centraal gesteld: 1) Het zogeheten disease management en 2) de relaties met de zorgaanbieders.
Dit leidde onder meer tot zelfmanagementprogramma’s voor patiënten en grotere betrokkenheid van patiënten bij de besluitvorming..

Internet, een revolutie in gezondheidszorg
Met de opkomst van internet en E-health lijkt het tijdperk van patiënt empowerment pas goed aangebroken. Het aantal internetgebruikers is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Het internet wordt steeds vaker gebruikt om informatie te vinden over gezondheid en gezondheidszorg. Internet heeft een enorm potentieel op het gebied van de patiëntenvoorlichting, onderwijs en zelfhulpprogramma's. Internet kan een revolutionaire rol spelen bij het omvormen van de gezondheidszorg. Er is wetenschappelijk bewijs over de doeltreffendheid van het internet bij verbetering van de gezondheid, het vergroten van kennis en het bewerkstelligen van gedragsverandering. Het is dan ook niet verrassend dat in de afgelopen jaren een groeiend aantal interventies gericht zijn op de patiënt empowerment via internet.

Getroffenen van schokkende gebeurtenissen
Bij Echoes Online staat empowerment in een specifieke context. Het gaat hier om getroffenen van schokkende gebeurtenissen. Bij het aanbod van Echoes Online staan drie elementen centraal:

  • vergroten van kritisch inzicht, via betrouwbare informatie
  • vergroten van controle in een situatie waarin men die verloren was en
  • actieve participatie in een sociaal netwerk met behoud van privacy.

In de eerste fase na een schokkende gebeurtenis of calamiteit gaan getroffenen de lege plekken in het verhaal invullen. Deze reconstructie richt zich op het epische kenmerken van het verhaal. Het gaat om het "en toen, en toen, en toen..enz.", waarin gebeurtenissen en daden centraal staan. Empowerment via het internet kan in deze fase getroffenen helpen gezamenlijk een coherente visie en opvatting te ontwikkelen over het gebeurde. Informatie-uitwisseling kan helpen de werkelijkheid te reconstrueren. De vraag 'hoe is het met mij' kan beantwoord worden door verhalen te lezen van andere getroffenen. Een meer objectieve beantwoording van deze vraag is mogelijk door middel van gevalideerde digitale instrumenten. 
Meer informatie? Download een overzicht van literatuurreferenties over Empowerment.