In de praktijk

Tsunami portal

 

 

Een open online discussieplatform over de tsunami van 2004. Deze site is de aanzet geweest om stichting Echoes Online in het leven te roepen en verschillende portals, voor verschillende doelgroepen uit te rollen. Op de tsunami-portal konden getroffenen en direct betrokkenen hun ervaringen delen.


Veteranen portal

 

 

Missievolbracht.nl is bedoeld voor veteranen, actief dienenden, hun partner, kinderen en naaste omgeving. Deze portal is onlangs live gegaan en zal extra onder de aandacht worden gebracht op de a.s. Veteranendag in Den Haag.

Direct naar de Veteranen portal >>


Politie portal

 

 

Deze portal is bedoeld om laagdrempelige online mogelijkheden te bieden voor psychosociale ondersteuning aan agenten - en hun naaste omgeving - die betrokken zijn geweest bij ingrijpende gebeurtenissen. Deze portal, Blauwe Veerkracht genaamd, is onlangs geopend tezamen met het 24/7 Loket Politie. 

Direct naar de politie portal >>


Slachtofferhulp portal

 

 

De portal van Slachtofferhulp Nederland is gericht op het bieden van zelfhulp aan slachtoffers van een misdrijf of verkeersongeluk. 

Direct naar de slachtofferhulp portal >>


Beroepsgerelateerde portal

 

 

Samen met het Instituut voor Psychotrauma is een portal ontwikkeld voor mensen die op, of ten gevolge van hun werk geconfronteerd worden met schokkende gebeurtenissen.

Direct naar de beroepsgerelateerde portal >>


Professional portal

 

 

Op deze portal kunnen professionals informatie vinden over preventie, begeleiding en behandeling van mensen die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt. 

Direct naar Voorhulpverleners >>


Hulp bij rampen

 

 

Samen met Impact worden verschillende portals gemaakt die bij het voordoen van een ramp informatie zal geven aan getroffenen, maar ook als platform kan dienen voor lotgenotencontact. Deze portals zijn in ontwikkeling en zullen op korte termijn gereed zijn.